És bár sok fórumon találkozhatunk vele, a távközlési - telefonálási költségek még mindig leginkább az átláthatatlanságukról hírhedtek. Az alapszolgáltatók és az alternatív szolgáltatók csomagjainak értékelése, a percdíjak közvetlen összehasonlítása a legritkább esetben jelent optimális döntési pozíciót az igénybe vevők számára.

A jó döntéshez szükséges, hogy ismeretesek legyenek a szolgáltatók ajánlatai, a szolgáltatók pénzügyi-műszaki háttere és megbízhatósága, a felhasználó távközlési igénye, szokása és az elérendő célok rendszere. Az is előnyös, ha figyelembe tudjuk venni a felhasználónál üzemelő távközlési és informatikai berendezések jellemzőit, teljesítményét és egyéb paramétereit.

A Montel Informatika Kft. évek-évtizedek óta dolgozik együtt partnereivel, ismeri a fenti adatokat, és bátran állíthatjuk, hogy a legtöbb esetben bizalmi viszonyban működik együtt partnereivel. A Montel rendelkezik azon piaci ismeretekkel és műszaki háttérrel, melyek alapján a távközlési rendszerek terén kedvező döntési helyzetbe tudja hozni partnereit.

Felismerve az üzleti igényeket és a Montel helyzetét, a jelen leírás alapján ajánlatot teszünk Megbízóink számára távközlési (elsősorban, de nem kizárólagosan: telefon) költségeinek optimalizálására, csökkentésére.

A távközlési költségek csökkentése során külön figyelmet fordítunk a céges kommunikációs rendszer struktúrájának optimalizálására, a rendelkezésre állás javítására és a korszerű csoportmunka-támogató alkalmazások bevezetésére (amennyiben ezt a Megbízó igényli).

1. Milyen szolgáltatást nyújtunk?

A szolgáltatás 3 szakaszra bontható:

  1. Előkészítési fázis: felmérés, ajánlatok begyűjtése és értékelése
  2. Üzleti ajánlati fázis: egy komplex célrendszerre épülő műszaki-gazdasági ajánlat, hatékonyabb műszaki-gazdasági struktúrára
  3. Megvalósítási fázis: a célrendszer szerinti működés megvalósítása, annak mérése és optimalizálása

A szolgáltatás folyamatának rövid bemutatása:

  • A Megbízó telefonszámlái (3- 6 havi) alapján megvizsgáljuk, hogy az egyes irányokba való távközlés milyen kapacitásokat igényel és milyen költséggel jár. Az egyes irányok között szerepelnek a telephelyek közötti hívások, a helyi hívások, a belföldi hívások, a külföldi hívások, mobil irányba menő hívások, saját hálózatba menő hívások, stb.
  • A Montel felméri a Megbízó érdekkörébe eső rendszereket a kapacitás, műszaki színvonal és rendelkezésre állás szempontjából
  • A Montel javaslatot tesz egy komplex célrendszerre, amelyet Megbízó elfogad
  • A Montel a Megbízó felhatalmazásával az egyes irányokra külön-külön begyűjti és összehasonlítja a versenyképes szolgáltatók ajánlatait
  • A Montel a célrendszerre építve ajánlatot tesz a Megbízó érdekkörébe eső távközlési struktúra és berendezések optimalizálására vonatkozóan
  • A Montel közreműködik abban, hogy a Megbízó közvetlenül szerződjön az új/régi távközlési szolgáltatóval
  • A Montel teljes üzemfenntartást és további optimalizációt végez a Megbízó rendszerén